Công ty sản xuất Pass box – hộp trung chuyển phòng sạch - SHIZU Co., Ltd
0918.604.803