Giấy lau thấm dầu, mỡ, hóa chất chuyên dụng phòng sạch - SHIZU Co., Ltd
0918.604.803