Nhà phân phối dây tiếp đất chống tĩnh điện - SHIZU Co., Ltd
0918.604.803