Các tiêu chuẩn đánh giá phòng sạch công nghiệp

Mục Lục1 Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch1.1 Định nghĩa2 Các tiêu chuẩn khác của phòng sạch2.1 Tiêu chuẩn Federal Standard 209 (1963) Một phòng sạch đạt chuẩn là phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, số lượng hạt bụi, số lần trao đổi khí,…Hôm nay chúng ta … Đọc tiếp Các tiêu chuẩn đánh giá phòng sạch công nghiệp