Các nguồn gây ra tĩnh điện và cách kiểm soát tĩnh điện

Mục Lục1 Các nguồn gây ra tĩnh điện1.1 HBM (Human Body Model)1.2 CDM (The Charge Device Model)1.3 MM (Machine Model)2 Cách kiểm soát tĩnh điện2.1 Kiểm soát điện trở: kiểm soát vật liệu theo mức điện trở2.2 Kiểm soát điện áp: kiểm soát toàn bộ nhà máy ở 1 mức điện trở chung Các nguồn … Đọc tiếp Các nguồn gây ra tĩnh điện và cách kiểm soát tĩnh điện