Cách lắp đặt Seal Gel Hepa Box trong nhà máy dược phẩm

Mục Lục1 Kiểm tra Hepa Box trước khi lắp đặt2 Lắp đặt Seal Gel Hepa Box cho nhà máy dược phẩm Những năm gần đây, các khu vực sản xuất dược phẩm (như khu A hạng A, A+B, …) đều cần đạt tiêu chuẩn GMP, chính vì vậy mà lọc không khí yêu cầu cần … Đọc tiếp Cách lắp đặt Seal Gel Hepa Box trong nhà máy dược phẩm