Bản vẽ thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP

Mục Lục1 Cấu tạo phòng sạch đạt chuẩn GMP2 Xem bản vẽ thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP Một phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP là một phòng sạch mà toàn bộ các vật tư, trang thiết bị cấu tạo bao gồm: Panel, cửa, tủ quần áo, kệ dép, phòng tắm khí, pass … Đọc tiếp Bản vẽ thiết kế phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP