Thảm dính bụi phòng sạch 30 tấm, 60x90 cm - SHIZU Co., Ltd
0918.604.803